بر اساس آمار و ارقام
  • سال تاسیس : 1377
  • شرکت های زیر مجموعه : 11
  • نمایندگی : 100
  • سال ورود به بورس : 1394
  • تعداد محصولات : 313
  • کاتالوگ محصولات تبرک

بورس و سهامداران

** تاریخچه شهداب ناب خراسان در فرابورس

 

booooors

شهداب در تاريخ ۱۰ بهمن ۹۲ طی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به سهامی عام تبديل شد كه تغييرات آن طی آگهی به شماره ۸۳۵۹۳/۹۲/۱۰۰ در اداره ثبت شركت ها به ثبت رسيد و پس از آن امسال در بازار پایه فرابورس با نماد (غشهداب) به عنوان صد و نود هفتمین شرکت حاضر در بازار پایه فرابورس درج نماد شد.
سرمایه اسمی “غشهداب ” ۶۲ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود که سال ۷۷ توسط مجموعه صنعتی تبرّک خریداری شده است.
میزان مبلغ فروش سس این شرکت طی سال ۹۴ به نسبت سال ۹۳ طبق صورت های مالی حسابرسی شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران با رشد ۳.۷ درصدی مواجه شده است.
همچنین مبلغ فروش سایر محصولات آن شامل سرکه، کشک و … و محصولات مزروعی شهداب به نسبت سال ۹۴ به ۹۳ به ترتیب ۲۸.۴۴ و ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
در مجمع فوق العاده این نماد که اخیرا برگزار شد؛ سود ۹۰ ریالی به ازای هر سهم به تصویب رسید.
شهداب تاکنون موفق به اخذ ۴ گواهینامه بین المللی HACCP، ISO 9001 ، ISO 2008، HALAL و ارگانیک از شرکت TUV UNIVERSAL انگلستان شده است.

 

** صورت های مالی و اطلاعیه های غشهداب

 

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

دانلود

 

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

دانلود

 

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

دانلود

 

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

دانلود

 

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

دانلود

 

درخواست شرکت در خصوص ارائه اطلاعات سهامداران (به پیوست)

دانلود

 

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه)

دانلود

 

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

دانلود

 

بیانیه ثبت سهام جدید

دانلود

 

گزارش توجیهی هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی

دانلود

 

افشای اطلاعات بااهمیت – (ساير اطلاعات بااهميت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

دانلود

 

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

دانلود

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

دانلود

 

مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه

دانلود 

 

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

دانلود

 

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)

دانلود

 

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

دانلود

 

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

دانلود

 

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(اصلاحیه)

دانلود

 

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

دانلود

 

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

دانلود

 

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

دانلود

 

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

دانلود

 

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

دانلود

 

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

دانلود

 

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

دانلود

 

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

دانلود

 

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

دانلود

 

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

دانلود

 

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

دانلود

 

تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

دانلود

 

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)

دانلود

 

تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹

دانلود

 

خلاصه تصميمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (به پیوست)

دانلود

 

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۲ ماهه (حسابرسی شده)(اصلاحیه)

دانلود

 

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

دانلود

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

دانلود

 

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۲ ماهه (حسابرسی شده)(اصلاحیه)

دانلود

 

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)

دانلود

 

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۲ ماهه (حسابرسی شده)

دانلود

 

نامه شرکت در خصوص تغيير پيش بينی سود خالص سال مالی ۹۶ (به پیوست)

دانلود

 

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

دانلود

 

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

دانلود

 

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

دانلود

 

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۲ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

دانلود

 

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه)

دانلود

 

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۲ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

دانلود

 

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

دانلود

 

گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه)

دانلود

 

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۲ ماهه (حسابرسی نشده)

دانلود

 

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)

دانلود

 

گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

دانلود

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

دانلود

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳۰

دانلود

 

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)

دانلود

 

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

دانلود

 

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)

دانلود

 

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

دانلود

 

معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره

دانلود
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
دانلود
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)
دانلود

 

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)(اصلاحیه)

دانلود

 

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی شده)

دانلود

 

آگهی ثبت افزایش سرمایه

دانلود

 

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

دانلود

 

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

دانلود

 

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه)

دانلود

 

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

دانلود

 

خلاصه تصميمات مجمع عمومی فوق العاده (به پیوست)

دانلود

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

دانلود

 

مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه

دانلود

 

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

دانلود

 

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

دانلود

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

دانلود

 

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

دانلود

 

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

دانلود

 

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)

دانلود

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

دانلود

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

دانلود

 

گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

دانلود

 

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

دانلود

 

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

دانلود

 

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

دانلود

 

تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

دانلود

 

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

دانلود

 

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

دانلود

 

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

دانلود

 

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

دانلود

 

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

دانلود

 

معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره

دانلود

 

گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

دانلود

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

دانلود

 

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

دانلود

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

دانلود

 

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

دانلود

 

گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

دانلود

 

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)
دانلود

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

دانلود