تبرک وارد دنیای مجازی شد

با توجه به نزدیک بودن مجمع کارخانه شهداب خراسان، کانال رسمی گروه کارخانجات صنعتی تبرک برای اطلاع رسانی بی واسطه به سهامداران خود افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات صنعتی تبرک، این شرکت با توجه به درخواست سهامداران شرکت شهداب درباره اطلاع رسانی بی واسطه برای جلوگیری از بروز شایعات، کانال رسمی خود را در شبکه های اجتماعی فعال کرد.

سهامداران و تمامی علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات دقیق، شبکه اجتماعی مورد نظر خود، که آدرس آن در ذیل آمده است را دنبال نمایند.

کانال رسمی تلگرام:
با توجه به نزدیک بودن مجمع کارخانه شهداب خراسان، کانال رسمی گروه کارخانجات صنعتی تبرک برای اطلاع رسانی بی واسطه به سهامداران خود افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات صنعتی تبرک، این شرکت با توجه به درخواست سهامداران شرکت شهداب درباره اطلاع رسانی بی واسطه برای جلوگیری از بروز شایعات، کانال رسمی خود را در شبکه های اجتماعی فعال کرد.

سهامداران و تمامی علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات دقیق، شبکه اجتماعی مورد نظر خود، که آدرس آن در ذیل آمده است را دنبال نمایند.

کانال رسمی تلگرام: @tabarok_ir

 

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)