تولید شهداب دو برابر می شود

تولید شرکت شهداب در سال 95 به بیش از دو برابر خواهد رسید.

به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات تبرک (سهامی عام)، به علت کاهش کاشت بی سابقه گوجه فرنگی در سال 94 میزان تولید شرکت شهداب خراسان که سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران معامله می شود در این سال و به نسبت سال گذشته تا 50 درصد کاهش یافت. همین عامل باعث شد تا مدیران تبرک با افزایش بودجه 10 درصدی، متراژ وسیعی در سراسر ایران را زیر کشت گوجه فرنگی بردند. به همین جهت و طبق محاسبات صورت گرفته، میزان تولید این شرکت در سال 95 تا حداقل 2 برابر سال گذشته خواهد رسید.

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)