کاهش 70 درصدی وام های بانکی تبرک

شرکت تبرک با کاهش 70 درصد وام های بانکی مواجه شد.
به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)، این شرکت در ساختار های مالی سال جاری با کاهش 70 درصدی خروج وجه نقد به خاطر پرداخت های وام های بانکی روبرو شده است که این مساله نشان از بهبود وضعیت ساختار هزینه های مالی آن دارد.
شایان ذکر است تبرک به دلیل خشکسالی های سال گذشته، صورت های مالی امسال خود را به صورت بدبینانه ترین حالت ممکن درج نموده که همین مساله در کنار بارندگی های مطلوب امسال باعث شده تا پیشبینی شود طی 9 ماه ابتدایی سال سود درج شده پوشش داده شود.

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)