افزایش سرمایه 25 درصدی غشهداب

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان با نماد (غشهداب) بر روی کدال رفت.
به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)، در این گزارش آمده است: با عنایت به جزء "ب" ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (مصوب 1386/05/03 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی موسسه حسابرسي رازدار) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ 1395/01/15 هیات مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 623,445,000,000 ریال به مبلغ 779,306,000,000 ریال از محل به منظور اصلاح ساختار مالي شرکت و حفظ نقدينگي در شرايط موجود ارائه می گردد.
با توجه به این گزارش که البته باید مورد تایید سازمان بورس قرار گیرد، شرکت شهداب افزایش سرمایه 25 درصدی از محل سود انباشته را اعمال خواهد کرد.

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)