کاهش 7 درصدی هزینه کارمزد تسهیلات دریافتی شهداب ناب

هزینه کارمزد تسهیلات دریافتی شرکت شهداب ناب در سال 94 به نسبت سال 93 با 7 درصد کاهش رو به رو بوده است.
به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)، طبق صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394، شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان(سهامی عام) در سال 93 هزینه کارمزد تسهیلات دریافتی 30 هزار و 28 میلیون ریال و در سال 94 به مبلغ 27 هزار و 698 میلیون ریال رسیده است، که نشان دهنده کاهش7 درصدی این هزینه می باشد.
از سویی دیگر با توجه به مشکلاتی که برای شرکت های سهامی خاص در سال 93 به علت ابهامات قانونی به وجود آمده بود سبب شد تا کمبود نقدینگی مانع از پرداخت به موقع تسهیلات شود اما این امر با ورود شهداب ناب خراسان به فرابورس و حرکت در مسیر قانونی دلیلی شد که خسارت ناشی از تاخیر پرداخت تسهیلات این شرکت در سال 94 به صفر برسد.

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)