هفته سبز غشهداب برای سهامدارانش

غشهداب طی هفته جاری توانست سهامدارانش را به سود 7.5 درصدی برساند.
به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)، در هفته ای که گذشت سهام شرکت شهداب ناب خراسان با نماد غشهداب سیر صعودی داشت و روز چهارشنبه در قیمت پایانی 1226 ریال بسته شد.
کمترین و بیشترین قیمت معامله شده سهم غشهداب در بازار فرابورس ایران در هفته اخیر به ترتیب برابر با 1159 ریال و 1246 ریال بوده که این امر رشدی خوب را برای سهامداران به همراه داشت.
شایان ذکر است طبق تحلیل برخی از کارشناسان، احتمال رشد سهم شهداب ناب خراسان تا قیمت 1277 ریال دور از انتظار نیست.

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)