شهداب نفس می گیرد

شرکت شهداب ناب خراسان پس از رشد قوی خود طی هفته گذشته این هفته را به استراحت و تجدید قوا گذراند.
به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)، شرکت شهداب طی چند هفته گذشته از قیمت 106 تومان روند رو به رشد خود را آغاز و تا قیمت 137 تومان ادامه داد. این رشد 30 درصدی باعث شد تا میزان سهامداران از منطقه اشباع خرید عبور نماید و نیاز به اصلاح این سهم احساس شود.
اما با اصلاح در هفته جاری آن هم تا محدوده 38.2 درصدی فیبوناچی و خروج این سهم از اشباع خرید، می توان احتمال شروع رشدی دوباره را از ابتدای هفته آینده داد.
شایان ذکر است طرح پذیرش شرکت شهداب ناب خراسان به بازار اول فرابورس پذیرفته شده و همین مساله نیز می تواند تاثیر زیادی در حمایت حقیقی ها و حقوقی ها برای رشد دوباره سهم بگذارد.

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)