غشهداب مترصد فرصت رشد

شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان هفته گذشته را با رشد آغاز کرد اما فشار فروش بازار به حدی بود که این سهم نیز علیرغم رشد 15 درصدی به جایگاه قبلی بازگشت.
به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)، وضعیت فعلی بازار و رکود در آن طی هفته گذشته افراد زیادی را متضرر کرد اما این مساله در غشهداب نمود پیدا نکرد زیرا رشد ابتدای هفته به حدی بود که تا انتهای هفته پوشش داده شد تا هیچ یک از سهامداران وارد ضرر نشوند.
شایان ذکر است این شرکت بزودی مجمع خود را برای افزایش سرمایه برگزار می کند که این امر در کنار ورود به بازار اول فرابورس می تواند قیمت آن را به طور مطلوبی افزایش دهد.

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)