آگهی ثبت افزایش سرمایه 20 درصدی شهداب بر روی کدال

شرکت شهداب ناب خراسان آگهی افزایش سرمایه 20 درصدی خود را از محل سود انباشته بر روی کدال برد.
به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)، در این گزارش آمده است بنا بر تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25 شهریور سال جاری، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 623 هزار و 445 میلیون ریال به‌مبلغ 750 هزار میلیون ریال، ( از محل سود انباشته به مبلغ 126 هزار و 555 میلیون ریال) در تاریخ 16 آذر 95 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)