غشهداب بر روی روند موفقیت

شرکت شهداب ناب خراسان با انتشار پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده) خود نشان داد که 49 درصد از پیش بینی درآمدی خود را طی 6 ماه گذشته پوشش داده است.
به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)، در این پیش بینی درآمد آمده است شرکت شهداب ناب خراسان تصمیم داشت تا سود ناخالص خود را به میزان 33 درصد افزایش دهد که تا امروز دقیقا طبق پیش بینی ها پیش رفته و توانسته 49 درصد این امر را طی 6 ماه محقق سازد.
از سویی دیگر سود عملیاتی این شرکت نیز که طبق نظر کارشناسان امر بهترین سود هر شرکت تلقی می گردد نیز 16 درصد رشد داشته که این میزان برابر با 50 درصد میزان پیش بینی غشهداب است.
شایان ذکر است با این تفاسیر سود عملیاتی هر سهم درحالی 146 ریال برآورد می شود که سال گذشته در همین تاریخ این رقم تنها 73 ریال بوده و همین مساله از توانایی های بسیار بالای این شرکت در سود آوری و پیشرفت روز افزون آن خبر می دهد.

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)