اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان(سهامی عام)

به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 1396/11/23 و مجوز شماره 964/373806-087 مورخ 1396/11/09 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید، سرمایه شرکت از مبلغ 750 میلیارد ریال به مبلغ 1,040 میلیارد ریال، افزایش یابد.

اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان(سهامی عام)
شهداب پذیره_نویسی روزنامه_خراسان بورس

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)