رییس هیات مدیره گروه کارخانجات صنعتی تبرک، انتصاب سید مرتضی بختیاری به عنوان قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی را به وی تبریک گفت.

ادامه ...

تولیدکنندگان روغن برای چندین بار درخواست افزایش قیمت ها را به سازمان حمایت ارسال کردند.

ادامه ...

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان با نماد (غشهداب) بر روی کدال رفت.

ادامه ...

شرکت تبرک با کاهش ۷۰ درصد وام های بانکی مواجه شد.

ادامه ...

مجمع دیروز شرکت شهداب ناب خراسان با تصویب سود ۹۰ ریالی به ازای هر سهم برگزار شد.

ادامه ...

معاونت مالی اداری شرکت تبرک گفت: درحال پیگیری ورود به بازارهای روسیه هستیم و امیدواریم به زودی به مرحله عقد قرار داد برسیم.

ادامه ...