بر اساس آمار و ارقام
  • سال تاسیس : 1377
  • شرکت های زیر مجموعه : 11
  • نمایندگی : 100
  • سال ورود به بورس : 1394
  • تعداد محصولات : 313
  • کاتالوگ محصولات تبرک

مراسم تقدیر از واحد های نمونه صنعت استان خراسان رضوی

شب گذشته و در همایش روز ملی صنعت، شرکت تبرک به عنوان واحد نمونه صنعتی در بخش مواد غذایی و آشامیدنی انتخاب شد و علیرضا بوستانی مدیرعامل این شرکت، لوح تقدیر خود را از دست علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی دریافتکرد.