بر اساس آمار و ارقام
  • سال تاسیس : 1377
  • شرکت های زیر مجموعه : 11
  • نمایندگی : 100
  • سال ورود به بورس : 1394
  • تعداد محصولات : 313
  • کاتالوگ محصولات تبرک

غپونه بزودی در بورس

تبرک- مجموعه صنعتی تبرک

شرکت نوش پونه مشهد بزودی وارد بورس اوراق بهادار تهران خواهد شد.
به گزارش گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)، شرکت نوش پونه مشهد با نماد غپونه طی ده روز آینده در بازار توافقی بورس اوراق بهادار تهران پذیرش خواهد شد تا با پتانسیلی قوی راه شهداب ناب خراسان را طی نماید.
پرونده درخواست این شرکت هم اکنون در ردیف تصمیم گیری سازمان بورس برای ورود به بازار توافقی است.