بر اساس آمار و ارقام
  • سال تاسیس : 1377
  • شرکت های زیر مجموعه : 11
  • نمایندگی : 100
  • سال ورود به بورس : 1394
  • تعداد محصولات : 313
  • کاتالوگ محصولات تبرک

اهداف بلند مدت

  • افزايش مقبوليت و محبوبيت برند تبرک جهت دستيابی به بازارها
  • توسعه كمی و كيفی محصولات گروه
  • افزايش سهم از بازارهای داخلی و صادراتی
  • گسترش، توسعه و تقويت زنجيره تامين كالاها و محصولات در گروه

 

ahdaf