بر اساس آمار و ارقام
  • سال تاسیس : 1377
  • شرکت های زیر مجموعه : 11
  • نمایندگی : 100
  • سال ورود به بورس : 1394
  • تعداد محصولات : 313
  • کاتالوگ محصولات تبرک

ماموريت شركت

تبرك با بهره گيری از رهبران كارآفرين و كاركنان متعهد و پويای خود كه با تكيه بر ارزش های سازمانی چون سرآمدی، يادگيری، رقابت پذيری، خلاقيت و نوآوری، مشتری مداری، تعهد و وفاداری و با تلاش مستمر در جهت توليد با بهره وری بالا ضمن ارتقاء كيفيت متناسب با اهداف شركت برای تحقق آرمان خود، رشد متوازن،
توسعه پايدار و توجه به نيازهای مشتريان در عرصه های مختلف اجتماعی با تكيه بر سرمايه های نامحسوس خود (ارزش برند، نيروی انسانی متعلق) افتخارات بزرگی را تقديم جامعه نمايد.

 

mamoriat