مشهد، بلوار سجاد، بهارستان 2، ساختمان بارثاوا، تبرک info@tabarok.ir

آدرس دفتر مرکزی

مشهد ٬ بلوار سجاد ٬ بهارستان ۲ ٬ ساختمان بارثاوا ٬ تبرک

تلفن تماس

۰۵۱۳۷۵۰۱

پست الکترونیک

info@tabarok.ir

جتسجو در بلاگ

آخرین مطالب

شبکه های اجتماعی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1397/12/29 شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1397/12/29 شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی شرکت کشت وصنعت شهداب ناب خراسان

انتشار دهید:

یک نظر بنویسید