شرکت بهینا

شرکت بهینا با مساحت عرصه 7360 و اعیان 5723 مترمربع در تاریخ1370/06/12 به صورت شرکتی در قالب سهامی خاص ثبت شده که اهم فعالیت آن تولید ترشی، سس کچاپ، سس های تکنفره و چای بسته بندی تبرک و فعالیتهای بازرگانی مرتبط می باشد.   شرکت بهینا   شرکت بهینا

×