شرکت شهداب ناب خراسان

این شرکت با مساحت عرصه 38080 و اعیان 13709 مترمربع در تاریخ 1369/05/24 با موضوع فعالیت فراورده های غذایی به صورت شرکتی سهامی خاص تاسیس با مجوز مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1394/08/26 نزد سازمان اوراق بورس تهران ثبت گردید و در سال 1395 در بازار پایه فرابورس با نماد غشهداب به عنوان یکصد و نود و هفتمین شرکت درج نماد شد. فعالیت اصلی این شرکت تولید رب گوجه فرنگی در بسته بندیهای مختلف )قوطی واسپتیک)و سس مایونز است و در تاریخ 1395/09/23 در بازار دوم فرابورس قرار گرفت که اقدام اندیشمندانه ای در کارنامه افتخارات تبرک می باشد.  
اعضای هیئت مدیره شرکت شهداب

کمیته حسابرسی شهداب

شرکت شهداب ناب خراسان   شرکت شهداب ناب خراسان   شرکت شهداب ناب خراسان   شرکت شهداب ناب خراسان   شرکت شهداب ناب خراسان   شرکت شهداب ناب خراسان   شرکت شهداب ناب خراسان   شرکت شهداب ناب خراسان   شرکت شهداب ناب خراسان   شرکت شهداب ناب خراسان   شرکت شهداب ناب خراسان

×