آشنایی با هلدینگ تبرک

  هلدینگ تبرک                                      

علیرضا بوستانی بنیان‌گذار «گروه کارخانجات صنعتی تبرک» با خرید شرکت «کشت و صنعت شهداب ناب خراسان» در سال ۱۳۷۷، فعالیت خود را در زمینه تولید رب گوجه‌فرنگي با ظرفیت مصرف ۲۰۰ تن گوجه‌فرنگی در شبانه‌روز آغاز کرد.

در حال حاضر با توجه جذب روزانه‌ی 3 هزار تن گوجه فرنگی، سهم گروه کارخانجات صنعتی تبرک از اشتغال‌زایی کشاورزان ایرانی، به 10 هزار نفر رسیده است.

 
اعضای هیئت مدیره گروه کارخانجات صنعتی تبرک  

کمیته حسابرسی گروه کارخانجات صنعتی تبرک

×