کارخانه طلای سفید تبرک

شرکت طلای سفید با عرصه 37933 و اعیان 9702 مترمربع در مهر ماه 1386 تحت عنوان سهامی خاص در شهرستان تربت حیدریه تاسیس گردید. پیرو تملک این شرکت توسط گروه کارخانجات تبرک عملیات بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه و توسعه آن از طریق ایجاد واحد تولید دستمال کاغذی در برنامه اجرا قرار گرفت و فعالیت خط تولید دوم که استحصال پنبه دانه از وش و تصفیه پنبه می باشد را تشکیل داد.   کارخانه طلای سفید تبرک    

×