شهداب پیشتاز گروه غذایی در کسب سود

شرکت شهداب خراسان در دو سال گذشته با رشد 230 درصدی مواجه شده است.

به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات صنعتی تبرک، شرکت شهداب خراسان در برآوردهای مالی حسابرسی شده در سال 92 نسبت به سال گذشته خود تنها رشد 14 درصدی را تجربه کرد اما در سال 93 با افزایش ظرفیت تولید خود این رشد را تا رقمی معادل 200 درصد افزایش داد.

این در حالی است که شرکت های دیگر همگروه با شهداب که البته تولیدات مشترک دارند هیچ کدام موفق به رشدی به این میزان نشدند. برای مثال، در گروه غذایی بورس، دشت مرغاب طی سال 92 نسبت به سال گذشته خود با افت 15 درصدی و در سال بعد نیز رقم افت خود را تا میزان 25 درصد افزایش داد تا در مجموع برایند سه سال افت 37 درصدی را تجربه کرده باشد.

دیگر کارخانه ای که علاوه بر هم گروهی با شهداب، محصولات مشابه نیز تولید می کند، شرکت مهرام است. این شرکت در سال 92 افت 8 درصدی و در سال بعد نیز افت 9 درصدی را نصیب سهامداران کرد تا در مجموع سه سال 16 درصد ریزش داشته باشد.

نکته حائز اهمیت این است که با تبدیل حاشیه سود ناخالص به خالص، شرکت شهداب افت طبیعی 50 درصدی را تجربه می کند اما شرکت مهرام با 85 درصد افت همه را حیرت زده می نماید که البته این روند در سه سال 91، 92 و 93 تکرار می شود.

اما از سویی دیگر در حاشیه سود عملیاتی حسابرسی شده طی سال 91، شرکت شهداب در رتبه سوم این سه شرکت بررسی شده قرار دارد. حتی شهداب در سال 92 نیز نتوانست انتظارات را برآورده نماید اما سال 93، با بکارگیری ظرفیت بیشتری از کارخانه، رشد 300 درصدی این شرکت همه را متعجب کرد. شهداب در سال 93 حتی بیشتر از جمع دو شرکت مرغاب و مهرام توانست سود عملیاتی کسب نماید که در نوع خود بی سابقه بود.

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)