افزایش سود خالص و ناخالص در سال 95 شهداب ناب

سود خالص سال 95 شرکت شهداب ناب با 16 درصد افزایش پیش بینی شد.
به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)، طبق صورت سود و زیان پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395 شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان( سهامی عام)، سود خالص سال 95 شرکت شهداب ناب در سال 94 برابر با 109 هزار و 294 میلیون ریال بوده و در سال 95 مبلغ 126 هزار و 598 میلیون ریال پیش بینی شده است که با افزایش 16 درصدی همراه است.
همچنین سود ناخالص سال 95 این شرکت از سال 94 که 153 هزار و 921 میلیون ریال به 171 هزار و 329 میلیون ریال پیش بینی شده که با افزایش 10 درصد رو به رو است.

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)