پذیرش غشهداب در بازار اول فرابورس

شرکت شهداب ناب خراسان بزودی از بازار پایه فرابورس به بازار اول آن خواهد رفت.
به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)، هنوز چند ماهی بیشتر از پذیرش شرکت شهداب ناب خراسان با نماد غشهداب در فرابورس نمی گذرد اما ظرفیت های بالای این شرکت غذایی همانند قرار گرفتن آن در بین 100 شرکت برتر بورسی، قرار گرفتن در بین چند کارخانه برتر مواد غذایی ایران، نقد شوندگی سریع سهم و ورود سهامداران بنام و بزرگ در بازار به این سهم و.... باعث شده تا با طرح پذیرش در هیات پذیرش فرابورس برای حضور در بازار اول و دوم موافقت شده و موافقت نهایی نیز بزودی انجام خواهد شد.
با توجه به اینکه سهامدار عمده 35 درصد سهام ممکن را عرضه نموده و دیگر فروشنده سهم نخواهد بود لذا با توجه به کمبود عرضه و تقاضای بالا قیمت سهم با رشد چشمگیر مواجه خواهد شد.
شایان ذکر است شهداب پیشتر نیز به خاطر افزایش سرمایه 25 درصدی مورد توجه سهامداران و فعالان بازار سرمایه قرار گرفته بود و حال با توجه به اعلام این خبر باید منتظر صف های خرید سنگین این سهم در بازار روزهای آینده باشیم.

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)