رشد 132 درصدی غشهداب / پیشتاز غذایی های بورس

شرکت شهداب ناب خراسان اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 95 خود را منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)، طی این گزارش ها مشخص شد شرکت شهداب امسال سود ناخالص خود را به رقم 109 میلیارد و  304 میلیون ریال رسانده که نسبت به سال گذشته 132 درصد رشد داشته است.
این مساله در حالی رقم می خورد که سود عملیاتی این شرکت نیز با رشدی 139 درصدی از 45 میلیارد و 385 میلیون ریال به 108 میلیارد و 526 میلیون ریال رسیده که در گروه غذایی ها کم نظیر است.
با این تفاسیر سود پایه هر سهم نیز با افزایش 229 درصدی به 138 ریال رسید تا سهامداران این شرکت بیش از پیش از وضعیت حاکم بر غشهداب رضایت پیدا نمایند.
شایان ذکر است این شرکت درخواست پذیرش به بازار اول فرابورس را ارائه کرده و در همین راستا جلساتی نیز برگزار شده است که نتایج آن بزودی رسانه ای خواهد شد. این مساله نیز می تواند مزید بر علت شده و رشد بیش از پیشی برای غشهداب و البته سهامداران این مجموعه به ارمغان بیاورد.

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)