ثانیه شماری فرابورس برای پذیرش غشهداب در بازار دوم

درخواست پذیرش غشهداب در یکصد و دهمین جلسه هیات پذیرش فرابورس ایران مطرح و پذیرش این شرکت در بازار دوم مورد موافقت مشروط قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام) متن اطلاعیه به شرح زیر است: بدینوسیله به اطلاع می رساند درخواست پذیرش شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (سهامی عام) در یکصد و دهمین جلسه هیات پذیرش فرابورس ایران مطرح گردید و با عنایت به ابهامات و نکات موردنظر هیات، پذیرش این شرکت در بازار دوم مورد موافقت مشروط قرار گرفت.
شایان ذکر است؛ انتقال نماد شرکت مذکور به بازار بالاتر منوط به رعایت مواد 37 و 38 دستورالعمل پذیرش، عرض و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران خواهد بود.
گفتنی است؛ با توجه به اطلاع رسانی هماهنگ و عادلانه به سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه در بازار اول و دوم فرابورس، برخی از کارشناسان معتقدند پس از ورود غشهداب به بازار دوم، با کشف بیشتر ظرفیت های این شرکت قیمت آن سیر صعودی خود را بیش از پیش ادامه خواهد داد.

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)