غشهداب در بازار دوم فرابورس

سرپرست پذیرش فرابورس ایران طی اطلاعیه ای از پذیرش غشهداب در بازار دوم فرابورس خبر داد.
به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)، سارا سادات اخلاقی در این اطلاعیه آورده است شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ 23 آذر 1395 به عنوان صد و چهل و هشتمین نماد معاملاتی در بازار دوم، در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج گردید.
شایان ذکر است این شرکت که در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر معامله خواهد شد طی چند روز آینده بازگشایی می شود.

فرابورس غشهداب شهداب نماد

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)