کارخانه روغنکشی

واحد روغنکشی در سال 1386 خریداری شد. این کارخانه در ابتدای جاده خواجه ابا صلت قرار دارد، بمنظور تبدیل آن به واحدی دارای ارزش افزوده در حدی که بتواند خود کفا باشد اقدامات متفاوتی از جهت بهسازی و توسعه در ابعاد مختلف کار انجام شده است گذشته از تعمیرات کلی و اساسی ماشین آلات، ابنیه و فضای عمومی کارخانه یک خط کامل روغنکشی و استراکشن از شرکت مارگارین ایران در تهران به همراه خط تصفیه پنبه مازاد بر نیاز آن شرکت خریداری و بخشی از ماشین آلات که مربوط به روغنکشی است به این کارخانه حمل و فعالیت آن از تولید انحصاری روغن از پنبه دانه به روغنکشی از دانه های روغنی نظیر کلزا و سویا که در سالهای اخیر کاشت، داشت و برداشت آن با استقبال بیشتری نسبت به پنبه مواجه شده است تغییریافته است.
روغن تولیدی امکان استفاده خانوار و نیز استفاده صنعتی در کارخانجات محصولات پائین دستی نظیر سس و کنسروجات را نیز خواهد داشت و به نوعی تأمین کننده نیاز واحد تولید سس تبرّک خواهد بود.

مطالب مرتبط

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)