شرکت اخشان اخلمد

شرکت اخشان اخلمد با مساحت 1/090/713 مترمربع با هدف فعالیت های کشاورزی، دامداری و تولید فراورده های لبنی، صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و دامپروری و عملیات بازرگانی مرتبط بر این فعالیت ها در تاریخ 1392/02/10 در اداره ثبت اسناد و املاک چناران به ثبت رسید. شرکت حاضر در تاریخ1396/04/03 به منظور نیل و تحقق فعالیت زنجیره ای از مزرعه تا سفره مصرف کننده در گروه کارخانجات تبرک، توسط هیأت کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشهد ارزیابی شده و برابر آن 99% سهام به گروه تبرک انتقال مالکیت یافت. شرکت اخشان اخلمد در سال جاری به کشت گوجه فرنگی، محصولات باغی و سردرختی اهتمام داشته و محصولات خود را شرکت های زیرمجموعه گروه کارخانجات صنعتی تبرک تحویل نموده است که با فضل خداوند این روند توسعه کماکان ادامه خواهد یافت.

  • شرکت اخشان اخلمد
کشاورزی دامداری لبنی دامپروری چناران گوجه سردرختی

مطالب مرتبط

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)